Home » Học tiếng Anh giao tiếp online » Tổng hợp các câu tiếng Anh giao tiếp ngắn, thường sử dụng (Ver.5)
Hình ảnh: Tổng hợp các câu tiếng Anh giao tiếp ngắn, thường sử dụng (Ver.5)
Hình ảnh: Tổng hợp các câu tiếng Anh giao tiếp ngắn, thường sử dụng (Ver.5)

Tổng hợp các câu tiếng Anh giao tiếp ngắn, thường sử dụng (Ver.5)

Học tiếng Anh giao tiếp online – Dưới đây là phần tiếp theo loạt bài học tổng hợp các câu giao tiếp tiếng Anh ngắn, thông dụng, đơn giản mà hay dùng hằng ngày trong cuộc sống dưới đây sẽ giúp các bạn nhanh chóng áp dụng vào các hoàn cảnh thực tế trong cuộc sống. Hãy áp dụng vào thực tế và nói lặp đi lặp lại nhiều lần để thành phản xạ tự nhiên khi giao tiếp các bạn nhé.

 1. Bạn phải đi ngay – You’ll have to step on it.
 2. Tôi đang bận – I’m in a hurry.
 3. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? – What the hell is going on?  
 4. Xin lỗi vì đã làm phiền – Sorry for bothering!
 5. Cho mình thêm thời gian – Give me a certain time!
 6. Sến! – Prorincial!
 7. Bạn thật vô phương cứu chữa! – What a piece of work!
 8. Nặng quá, không xách nổi nữa – What I’m going to take!
 9. Cứ như thế này mãi thì … – Just sit here, …
 10. Đã bảo không là không! – No means no!
 11. Mấy giờ bạn phải về? – What time is your curfew?
 12. Chuyện đó còn tùy – It depends.
 13. Nếu chán, tôi sẽ về (nhà) – If it gets boring, I’ll go (home)
 14. Tùy bạn thôi – It’s up to you.
 15. Tiếc quá! – What a pity!
 16. Quá tệ! – Too bad!
 17. Cho tôi thấy con người thực của bạn – Show me your true colors.
 18. Biến khỏi đây – Get out of here.
 19. Có chuyện gì vậy? – What’s up?
 20. Dạo này ra sao rồi? –  How’s it going?
 21. Chắc chắn mà – You better believe it!
 22. Tôi không thể nói chắc – I can’t say for sure.
 23. Đến khi nào? – ‘Til when?
 24. Tin tôi đi – Take it from me.
 25. Dừng tay lại – Break it up.
 26. Cứ tự nhiên – Be my guest.
 27. Thật là nực cười! – What a dope!
 28. Thật là thảm hại! – What a miserable guy!
 29. Trông ông vẫn còn phong độ chán! – You haven’t changed a bit!  
 30. Để tôi đem nó đi khoe với mọi người – I’ll show it off to everybody.
 31. Cuộc sống thật là phức tạp – Life is tough!
 32. Cho tôi một lí do – Give me a reason.
 33. Nhìn xung quanh bạn – Look around you.
 34. Giá cắt cổ – Pay through the nose.
 35. Thành thật với chính mình – Be honest with you.

Xem thêm:

Học tiếng Anh online – (Sưu tầm)

Check Also

Hình ảnh: Học tiếng Anh giao tiếp nơi công sở - Hẹn gặp và chào hỏi tại văn phòng

Học tiếng Anh giao tiếp nơi công sở – Hẹn gặp và chào hỏi tại văn phòng

Học tiếng Anh giao tiếp online – Đối với nhân viên văn phòng như nhân viên ...