Home » Tag Archives: trọng âm cơ bản

Tag Archives: trọng âm cơ bản

Quy tắc đánh dấu trọng âm cơ bản

Ảnh: Quy tắc đánh dấu trọng âm cơ bản (pixabay)

Khác với tiếng Việt, tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết. Do vậy, những từ hai âm tiết trở lên trong tiếng Anh luôn có một âm tiết phát âm khác hẳn với các âm tiết còn lại: cao hơn, mạnh hơn, dài hơn. Đó được gọi là trọng âm. Bài học này sẽ chia sẻ cho bạn một ...

Read More »