Home » Tag Archives: trạng từ

Tag Archives: trạng từ

Tính từ và trạng từ

Hình ảnh: Tính từ và trạng từ

Hiểu rõ chức năng, vị trí cũng như cách dùng từng loại từ trong câu, trong đó có tính từ và trạng từ  sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể các kỹ năng tiếng Anh của mình. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tim hiểu những kiến thức về 2 loại từ vốn rất thông dụng này. Tính ...

Read More »