Home » Tag Archives: meo hoc tieng anh

Tag Archives: meo hoc tieng anh

12 từ thường bị hiểu nhầm nghĩa của tiếng Anh

Ảnh 12 từ thường bị hiểu nhầm nghĩa của tiếng Anh

Nhiều từ phổ biến như “historical”, “novel” hay những từ vựng xa lạ hơn như “proscribe”, “precocious” thường bị hiểu nhầm nghĩa tiếng anh hoặc từ loại. Các kỹ năng cần thiết trong bài nghe IELTS / TOEIC 550 là gì? Đạt TOEIC trên 500 có khó không? Grammar.net liệt kê ra 12 từ những người học tiếng Anh online ...

Read More »