Home » Tag Archives: mệnh đề quan hệ

Tag Archives: mệnh đề quan hệ

Giản lược mệnh đề quan hệ

Ảnh: Giản lược mệnh đề quan hệ (pixabay)

Mệnh đề quan hệ được sử dụng trong tiếng Anh có tác dụng giúp câu văn rõ nghĩa và dễ hiểu hơn nhưng có thể được viết dưới dạng giản lược giúp câu văn được ngắn gọn mà không làm đổi nghĩa. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn một số cách giản lược mệnh đề quan hệ. Mệnh ...

Read More »