Home » Tag Archives: danh từ

Tag Archives: danh từ

Danh từ

Hình ảnh: Danh từ (nouns)

Trong tiếng anh, danh từ là một dạng từ rất phổ biến. Nó không chỉ là đối tượng trực tiếp hay gián tiếp thực hiện hành động mà còn ảnh hưởng đến cách chia thì của động từ. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức xoay quanh danh từ. Chức năng của danh từ ...

Read More »