Home » Tag Archives: Câu hỏi đuôi

Tag Archives: Câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi (tag question) là gì?

Hình ảnh: Câu hỏi đuôi (tag question)

Câu hỏi đuôi (tag question) là dạng câu hỏi rất hay được sử dụng trong tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp. Người ta dùng câu hỏi đuôi để kiểm chứng mệnh đề dùng để hỏi đã đưa ra, và câu trả lời là YES/NO. Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu về các dạng của ...

Read More »