Home » Học tiếng Anh online » Mẹo học tiếng anh » Mẹo học từ mới tiếng Anh và ghi nhớ cách viết tiếng Anh
Ảnh học từ vựng mới tiếng Anh
Ảnh học từ mới tiếng Anh

Mẹo học từ mới tiếng Anh và ghi nhớ cách viết tiếng Anh

Những khó khăn khi phải học từ mới tiếng Anh là ghi nhớ cách viết riêng của mỗi từ chứ không có quy tắc đánh vần, ghép âm cụ thể. Người học tiếng Anh có thể sử dụng một số mẹo sao đây để ghi nhớ nhanh hơn các viết khi học từ mới tiếng Anh.

Khi dùng đại từ tiếng Anh cần lưu ý / Nói thành thạo Tiếng Anh với lịch thực hành 20’ mỗi ngày.

Nếu tiếng Việt quy định rõ ràng các nguyên âm, phụ âm, vần và bạn chỉ việc ghép lại để được từ mong muốn thì tiếng Anh lại không có quy tắc cố định nào cả. Mỗi cách viết có thể được đọc với hàng chục âm khác nhau và ngược lại. Chính vì thế khi học từ mới tiếng anh, bên cạnh học phát âm chuẩn, bạn còn phải ghi nhớ cách viết đặc thù của mỗi từ. Dưới đây là những mẹo giúp bạn ghi nhớ cách viết của một từ tiếng Anh đơn giản hơn.

<i><center>Ảnh học từ vựng mới tiếng Anh</center></i>
Ảnh học từ mới tiếng Anh

Nhớ những quy tắc viết chính tả phổ biến

Những quy tắc như “i before e”, “u after q” giúp bạn nhớ được cách viết của một lượng lớn từ vựng. Ví dụ: believe,chief, piece, quote, acquataince…

Lưu ý rằng các quy tắc thường đi kèm với ngoại lệ nên chúng chỉ là gợi ý hữu ích chứ không phải là đáp án chính xác. Ví dụ: efficient, weird, qwerty

<i><center>Ảnh học từ vựng mới tiếng Anh</center></i>
Ảnh học từ mới tiếng Anh

Bỏ chữ e ở cuối nếu hậu tố đằng sau bắt đầu với nguyên âm.

Ví dụ:

– Ride => riding (bỏ chữ “e” vì hậu tố “ing” bắt đầu bằng nguyên âm “i”)

– Define => definition (bỏ chữ chữ “e” vì hậu tố “ition” bắt đầu bằng nguyên âm “i”)

– Like => likeness (không bỏ chữ “e” vì hậu tố “ness” bắt đầu bằng phụ âm “n”)

Ngoại lệ: true=> truly, notice => noticecable

<i><center>Ảnh học từ vựng mới tiếng Anh</center></i>
Ảnh học từ mới tiếng Anh

Đổi chữ “y” cuối từ thành “i” nếu thêm hậu tố, trừ khi hậu tố bắt đầu với “i”.

Ví dụ:

– Defy=> defiance (đổi “y” thành “i” khi thêm hậu tố “ance”)

– Party => parties (đổi “y” thành “i” khi thêm hậu tố “es”)

– Try=> trying (giữ nguyên “y” vì hậu tố “ing” bắt đầu với “i”)

<i><center>Ảnh học từ vựng mới tiếng Anh</center></i>
Ảnh học từ mới tiếng Anh

Gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm một hậu tố bắt đầu là nguyên âm với điều kiện: trước phụ âm đó là một nguyên âm; trọng âm rơi vào âm cuối hoặc đó là từ một âm tiết.

Ví dụ:

– Occur => occurrence (“r” là phụ âm cuối, trước đó là một nguyên âm “u”, trọng âm cuối => gấp đôi “r” khi thêm hậu tố “ence”)

– Benefit => benefited (không gấp đôi “t” vì từ có trọng âm đầu)

– Stop => stopping (“p” là phụ âm cuối, trước đó là một nguyên âm “o”, từ có một âm tiết => gấp đôi “p” khi thêm hậu tố “ing”)

– Stoop => stooping ( không gấp đôi “p” vì trước đó là hai nguyên âm “o”)

Bạn có thể liệt kê những từ vựng tiếng Anh tuân theo 4 quy tắc trên hoặc ngoại lệ ở phần bình luận để cùng chia sẻ với độc giả.

Theo: vnexpress

Check Also

Hình ảnh: Học tiếng Anh giao tiếp nơi công sở - Hẹn gặp và chào hỏi tại văn phòng

Học tiếng Anh giao tiếp nơi công sở – Hẹn gặp và chào hỏi tại văn phòng

Học tiếng Anh giao tiếp online – Đối với nhân viên văn phòng như nhân viên ...