Home » Ngữ pháp tiếng Anh » Cách phân biệt và sử dụng Can, Could và Be able to như thế nào?
Hình ảnh: Cách phân biệt và sử dụng Can, Could và Be able to như thế nào?
Hình ảnh: Cách phân biệt và sử dụng Can, Could và Be able to như thế nào?

Cách phân biệt và sử dụng Can, Could và Be able to như thế nào?

Học tiếng Anh online – Trong tiếng Anh có rất nhiều từ nghĩa giống nhau khi được dịch ra tiếng Việt. Vì thế khi sử dụng có nhiều bạn dùng sai từ, bài học ngữ pháp tiếng Anh hôm nay sẽ giúp các bạn cách phân biệt cũng như sử dụng các từ CAN, COULD, BE ABLE TO sao cho đúng.  CAN, COULD, BE ABLE TO đều được sử dụng để nói về khả năng của ai đó, sự việc có thể xảy ra. Các bạn hãy đọc kỹ để biết các phân biệt các từ này nhé.

Hình ảnh: Cách phân biệt và sử dụng Can, Could và Be able to như thế nào?
Hình ảnh: Cách phân biệt và sử dụng Can, Could và Be able to như thế nào?

CAN

CAN là một động từ khuyết thiếu, nó chỉ có 2 thì Hiện tại và Quá khứ đơn. Những hình thức khác ta dùng động từ tương đương “be able to”. CAN cũng có thể được dùng như một trợ động từ để hình thành một số cách nói riêng.

1. CAN và COULD có nghĩa là “có thể”, diễn tả một khả năng (ability).

Ví dụ:

 • Can you swim?
 • She could ride a bicycle when she was five years old.

2. Trong văn nói (colloquial speech), CAN được dùng thay cho MAY để diễn tả một sự cho phép (permission) và thể phủ định CANNOT được dùng để diễn tả một sự cấm đoán (prohibition).

Ví dụ:

 • In London buses you can smoke on the upper deck, but you can’t smoke downstairs.

3. CAN cũng diễn tả một điều có thể xảy đến (possibility). Trong câu hỏi và câu cảm thán CANcó nghĩa là ‘Is it possible…?’

Ví dụ:

 • Can it be true?
 • It surely can’t be four o’clock already!

4. CANNOT được dùng để diễn tả một điều khó có thể xảy ra (virtual impossibility).

Ví dụ:

 • He can’t have missed the way. I explained the route carefully.

5. Khi dùng với động từ tri giác (verbs of perception) CAN cho một ý nghĩa tương đương với thì Tiếp diễn (Continuous Tense).

Ví dụ:

 • Listen! I think I can hear the sound of the sea. (không dùng I am hearing)

COULD

1. COULD là thì quá khứ đơn của CAN.

Ví dụ:

 • She could swim when she was five.

2. COULD còn được dùng trong câu điều kiện.

Ví dụ:

 • If you tried, you could do that work.

3. Trong cách nói thân mật, COULD được xem như nhiều tính chất lịch sự hơn CAN.

Ví dụ:

 • Can you change a 20-dollar note for me, please?
 • Could you tell me the right time, please?

4. COULD được dùng để diển tả một sự ngờ vực hay một lời phản kháng nhẹ nhàng.

Ví dụ:

 • His story could be true, but I hardly think it is.
 • I could do the job today, but I’d rather put it off until tomorrow.

5. COULD – WAS/WERE ABLE TO

a) Nếu hành động diễn tả một khả năng, một kiến thức, COULD được dùng thường hơnWAS/WERE ABLE TO.

Ví dụ:

 • He hurt his foot, and he couldn’t play in the match.
 • The door was locked, and I couldn’t open it.

b) Nếu câu nói hàm ý một sự thành công trong việc thực hiện hành động (succeeded in doing) thì WAS/WERE ABLE TO được sử dụng chứ không phải COULD.

Ví dụ:

 • I finished my work early and so was able to go to the pub with my friends.

Học tiếng Anh giao tiếp online – (Sưu tầm)

Save

Check Also

Hình ảnh: Học tiếng Anh giao tiếp nơi công sở - Hẹn gặp và chào hỏi tại văn phòng

Học tiếng Anh giao tiếp nơi công sở – Hẹn gặp và chào hỏi tại văn phòng

Học tiếng Anh giao tiếp online – Đối với nhân viên văn phòng như nhân viên ...