Học tiếng anh Online

Learn English. Speak English.

The new way to learn English
on your Mobile, Tablet & PC

................................................

GIỐNG NHƯ ĐANG NÓI
CHUYỆN VỚI NGƯỜI THẬT

Nói Tiếng Anh với một nhân vật
trong video theo các đoạn
hội thoại ngắn và vui.

................................................

KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN
GIỌNG NÓI TIÊN TIẾN

Nhận phản hồi ngay lập tức sau mỗi từ,
mỗi câu mà bạn nói ra

Học tiếng Anh
rất vui!

Trả lời câu hỏi

Phần trắc nghiệm vui gồm phần đọc hiểu, ngữ pháp, chính tả, và từ vựng. Xem bạn đã làm tốt như thế nào. Tìm câu trả lời đúng để bạn có thể tiếp tục học!

Cấp độ

Hoàn thành giáo trình đầy đủ để giúp bạn bắt đầu và vượt qua tất cả các cấp độ đào tạo tiếng Anh. Cấp độ tăng lên theo điều khoản đánh giá của CEFR (khung tham chiếu chung của Châu Âu) A1, A2, B1, B2, C1, C2 – đối với mọi nhu cầu ngôn ngữ tiếng Anh của bạn.

Trả lời tùy ý!

Bạn quyết định hướng đi của đoạn hội thoại. SpeakingPal cung cấp đa câu trả lời, cho phép bạn kiểm soát các cuộc trò chuyện. Nó lắng nghe, hiểu, và đáp ứng một cách phù hợp. Mỗi đoạn hội thoại sẽ có thể có nhiều hướng khác nhau – và bạn sẽ ngạc nhiên khi nó kết thúc!

Hàng trăm VIDEO bài học

Làm trắc nghiệm vui
kiểm tra kỹ năng tiếng Anh của bạn

Theo dõi tiến độ luyện tập

speaking

Chức năng nhận dạng giọng nói tiên tiến của chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin phản hồi về mỗi từ và câu ngay lập tức. Các từ in màu đỏ sẽ giúp bạn tập trung hơn vào chúng, và cố gắng cải thiện. Logic chấm điểm độc quyền được điều chỉnh cho những đối tượng nói tiếng Anh không phải người bản địa. Nói để những người khác có thể hiểu được bạn.

Comprehension

Trắc nghiệm kiểm tra khả năng đọc hiểu tiếng Anh của bạn - nghe, đọc và trả lời các câu hỏi. Dễ thực hiện, và chỉ mất một vài phút. Học tiếng Anh chưa bao giờ lại vui vẻ và dễ như vậy!

coverage

Theo dõi số bài mà bạn đã làm, và số bài mà bạn vẫn muốn thực hiện. Xem bạn đã hoàn thành được bao nhiêu phần mỗi bài. Luyện tập sẽ khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo! Hãy chắc chắn rằng bạn đã có được tất cả các tài liệu đoạt giải thưởng mà SpeakingPal cung cấp.